Półkolonie - karta zgłoszeniowa

Aby zapisać dziecko na półkolonię należy wypełnić i wysłać poniższy formularz zgłoszeniowy oraz test kwalifikacyjny.

Dane dotyczące półkolonii:

 Informacje o  stanie zdrowia uczestnika:

Umowa zawierana jest między Szkołą Języków Obcych Lektor sp.j. ul. Oławska 25 we Wrocławiu a:

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ramowym programem oraz warunkami uczestnictwa, które stanowią część integralną umowy o udziale mojego dziecka w półkolonii

Warunki uczestnictwa w półkoloniach językowych