Akredytacja | Szkoła Języków Obcych LEKTOR - Kurs angielskiego Wrocław

Akredytacja

Akredytacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Szkoła Języków Obcych LEKTOR otrzymała w lutym 2009 Akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Jesteśmy na chwilę obecną jedną z kilku szkół językowych na terenie województwa dolnośląskiego, która otrzymała takie wyróżnienie. Fakt ten świadczy o bardzo rygorystycznych i wysokich kryteriach, które spełniamy.
Decyzja wydana przez Kuratorium Oświaty podnosi prestiż Naszej Szkoły i stanowi potwierdzenie,  że LEKTOR świadczy wysokiej jakości usługi językowe.
Komisja Akredytacyjna składająca się z 4 osób przez cały dzień sprawdzała wszystko bardzo dokładnie (m.in. programy, przebieg nauczania, ewaluację, regulaminy, zarządzenia, bazę lokalowo-dydaktyczną, bibliotekę itd.).
Ważne ogniwo w tym całym procesie stanowiła kadra dydaktyczna. Sprawdzano wnikliwie kwalifikacje, doświadczenie, każde pojedyncze CV i dyplom każdego lektora, a także przebieg współpracy kadry dydaktycznej ze SJO LEKTOR.

Czym jest akredytacja?
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.
  
Korzyści dla klientów placówek akredytowanych to:

  • korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych
  • zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców
  • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez  wiarygodną placówkę
  • możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych

 

www.kuratorium.wroclaw.pl  - Wykaz placówek i ośrodków w województwie dolnośląskim prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadających akredytację. Na pozycji 23 jest wymieniona Szkoła Języków Obcych LEKTOR

kursy językowe wrocław
szkoła języków wrocław
szkoły językowe wrocław