English course - booking form and placement test | Szkoła Języków Obcych LEKTOR - Kurs angielskiego Wrocław

English course - booking form and placement test

In order to enrol you have to fill in the booking form below, write the placement test and click SEND.People who have never learnt the language before and those who have attended classes in LEKTOR are asked to fill in only the booking form.

In case of learning the languge in other places, the test will appear at the bottom of the page. We will contact the candidates via email or phone to inform about the results of the test.

After filling the booking form and the test and sending it the information - Dziękujemy za wypełnienie testu i karty zgłoszeniowej - should appear.
In case the message does not appear please check whether all the information was introduced correctly. Those fields which need to be filled will be marked with the red colour. In such case, please complete the missing information and once again click SEND.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić poniższą kartę zgłoszeniową wraz z testem językowym i kliknąć *Wyślij*. Osoby początkujące i uczące się wcześniej  w LEKTORZE wypełniają tylko kartę zgłoszeniową.
W przypadku osób uczących się wcześniej w innym miejscu, na dole rozwinie się test, który prosimy wypełnić. Zaznacz w poziomie zaawansowania "uczyłem się".Po sprawdzeniu testu skontaktujemy się mailowo/telefonicznie i zaprosimy na krótką rozmowę kwalifikacyjną.
Uwaga: Po wypełnieniu i wysłaniu testu powinien pokazać się komunikat- Dziękujemy za wypełnienie testu i karty zgłoszeniowej. Jeżeli nie pojawia się ten komunikat, oznacza to że nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione  poprawnie i test nie został wysłany. Nie wypełnione pola będą podświetlać się na czerwono. W takiej sytuacji należy je wypełnić i jeszcze raz  kliknąć Wyślij.

Jeśli jesteś osobą, która uczyła się już języka, proszę wypełnij test! If you are the person who have learnt the language please fill in the test.

Wybierz prawidłową odpowiedź i wpisz ją w puste miejsce. Chose the correct answer and fill in the blank.

Przepisz zdania używając podanego słowa, ale nie zmieniając jego formy. Rewrite the sentences using a given word and don’t change the form of the sentence.

Wpisz brakujące słowa w tekście - Mosquitoes -  Fill in the missing words in the text.

Wpisz brakujące słowa w tekście - Hollywood-  Fill in the missing words in the text.

RULES AND REGULATIONS - Regulamin - kliknij i rozwiń