Polish language summer camps in Poland 2018 - language test

Language test - Polish camp

UWAGA

Warunkiem przyjęcia na obóz językowy z językiem polskim jest wypełnienie wstępnych informacji na temat nauki języka polskiego  pytania od A do F  i/lub wypełnienie testu językowego.

Osoby, które nie potrafią wypełnić testu językowego, prosimy tylko o odpowiedż na pytania od  A do F.

A. Gdzie i jak długo uczyłeś się języka polskiego?
Where and how long have you been learning Polish?

 

B. Dlaczego chcesz nauczyć się języka polskiego?
Why do you want to learn Polish?

 

C. Gdzie używasz języka polskiego? (w domu, w szkole, itp.)?
Where do you use Polish language? (at home, in school, etc.)?

 

D. Czy potrafisz w języku polskim: opowiedzieć o wakacjach, zamówić posiłek w restauracji, powiedzieć jak dojść do dworca?
Can you tell about your holidays, order a meal in a restaurant, or tell how to get to the train station in Polish?

 

E. W języku polskim potrafisz:  czytać- pisać – mówić?
Can you read – write – speak in Polish?

 

F. Czy rozumiesz wszystko co przeczytasz/usłyszysz w języku polskim?
Do you understand everything you read/hear in Polish?

 

1. Napisz po polsku kilka zdań o sobie, np.: jak masz na imię, ile masz lat, co lubisz, czego nie lubisz itp.
Write about yourself in Polish, for example: What’s your name? How old are you? What do you like and dislike?

 

2.  Ułóż pełne zdania używając słów w nawiasach:
Write full sentences using the words in brackets:

 

3. Napisz liczbę mnogą poniższych wyrazów:
Write the plural of the following words:

 

4. Uzupełnij zdania używając wyrazów w nawiasach:
Complete the sentences using the words in brackets:

 

5. Opisz swoje ostatnie wakacje – gdzie i z kim byłeś/aś, co robiłeś/aś itp.
Describe your last holidays – where did you go, what did you do, who was with you, etc.

 

6. Uzupełnij zdania używając wyrazów: dlatego, czy, niż, albo, do:
Complete the sentences using the following words: dlatego, czy, niż, albo, do:

 

7. Napisz, co zamierzasz robić w przyszłości (jakie masz ambicje, plany):
Write what are you going to do in the future (what are your plans and ambitions):

 

8. Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach:
Complete the sentences using the words in brackets:

 

9. Napisz co byś zrobił/a (3 rzeczy), gdybyś wygrał/a milion złotych, rozpoczynając zdanie od: Gdybym...
Write what would you do, if you won a million dollars. Start the sentence with: Gdybym…

 

10. Wybierz poprawne wyrazy:
Choose the correct words:

 

11. Odpowiedz na pytania w minimum 4 zdaniach:
Answer the questions in at least 4 sentences:

 

12. Wybierz poprawną odpowiedź:
Choose the correct answer: