Rosyjski Wrocław - karat zgłoszeniowa

Rosyjski - Karta zgłoszeniowa i Test kwalifikacyjny

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić poniższą kartę zgłoszeniową wraz z testem językowym i kliknąć *Wyślij*.
Osoby początkujące i uczące się wcześniej  w LEKTORZE wypełniają tylko kartę zgłoszeniową.

W przypadku osób uczących się wcześniej w innym miejscu, na dole rozwinie się test, który prosimy wypełnić.

Po sprawdzeniu testu skontaktujemy się mailowo/telefonicznie i poinformujemy o wyniku testu.

Uwaga: Po wypełnieniu i wysłaniu testu powinien pokazać się komunikat- Dziękujemy za wypełnienie testu i karty zgłoszeniowej.
Jeżeli nie pojawia się ten komunikat, oznacza to że nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione  poprawnie i test nie został wysłany. Nie wypełnione pola będą podświetlać się na czerwono. W takiej sytuacji należy je wypełnić i jeszcze raz  kliknąć Wyślij.

Regulamin - kliknij i rozwiń
Jeśli jesteś osobą, która uczyła się już języka, proszę wypełnij test!

Proszę uzupełnić

Podane czasowniki przetłumacz na język rosyjski.

Uzupełnij zdania przyimkami: через, после, за, в, на, от, по, из-за.

Słów podanych w nawiasie użyj w odpowiedniej formie (z przyimkiem lub bez).