Kolonie językowe angielski - test

Test kwalifikacyjny - kolonie językowe - angielski - 10-15 lat

UWAGA :   Warunkiem  przyjęcia  na  kolonię językową  jest  przysłanie  testu  razem  z kartą zgłoszeniową. W przypadku późnego dostarczenia testu może się okazać, że nie ma już miejsca w grupie na danym poziomie zaawansowania. Test należy wypełniać samodzielnie bez posługiwania się dodatkowymi materiałami.
Należy wypełnić tylko to, co się potrafi. Już niewielka wiedza wystarczy, aby brać udział w koloniach językowych.
Nie przyjmujemy  osób, które nigdy nie zetknęły się z językiem. 

1. Napisz po angielsku parę zdań o sobie, np.: jak masz na imię, ile masz lat, co lubisz, czego nie lubisz, kim są i co robią twoi rodzice lub rodzeństwo.
Write about yourself in English, for example: What is your name, how old are you, what you like and don’t like, etc.

 

2. Napisz liczbę mnogą następujących wyrazów:
Write the words below in the plural.

 

3. Uzupełnij zdania używając: a, an, the albo -.

4. Uzupełnij zdania używając wyrazów: who, what, where, how lub whose.
Complete the sentences using: who, what, where, how or whose.

 

5. Napisz 3 zdania na temat swojego dnia, np.: o której godzinie wstajesz, kiedy jesz śniadanie, idziesz do szkoły itp.
Write 3 sentences about your schedule, for example: at what time do you get up, when do you eat breakfast, go to school, finish lessons, etc.

 

6. Opisz co najmniej trzy czynności , które robisz w tej chwili.
Describe at least three activities you’re doing at the moment.

 

7. Opisz w trzech zdaniach swoje ostatnie wakacje – gdzie i z kim byłeś/aś, co robiłeś/aś itp.
Describe in three sentences your last holiday – where did you go and what did you do.

 

8. Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania.
Answer the following questions with full sentences.

 

9. Zamień podane zdania na mowę zależną (reported speech):
Rewrite the sentences in reported speech.

 

          10. Przekształć podane zdania używając strony biernej (passive voice): Rewrite the sentences in passive voice.

 

11. Wymyśl i dopisz drugą część zdań tak, aby były one poprawne gramatycznie (first and second conditional).
Write the sentences in first and second conditional.