Obóz językowy niemiecki - test

Test kwalifikacyjny - obóz językowy - niemiecki

UWAGA

Warunkiem przyjęcia na obóz językowy jest przysłanie testu razem z kartą zgłoszeniową. W przypadku zbyt późnego dostarczenia testu może się okazać, że nie ma już miejsca w grupie na danym poziomie zaawansowania.

Test należy wypełniać samodzielnie bez posługiwania się dodatkowymi materiałami. Należy wypełnić tylko to, co się potrafi. Już niewielka wiedza wystarczy, aby brać udział w obozie. Nie przyjmujemy osób, które nigdy nie zetknęły się z językiem.

 

1.Proszę uzupełnić w czasie teraźniejszym - Präsens.

2.Proszę wstawić czasowniki modalne.

3. Proszę wstawić przeczenie:  kein, keine, kein lub nicht.

4. Proszę wstawić zaimki dzierżawcze-mój,twój,jego....

5. Proszę uzupełnić końcówki przymiotników.

6. Proszę uzupełnić końcówki rodzajników przed danym przyimkiem.

7. Proszę napisać zdania w  czasie przeszłym Perfekt.

8. Proszę utworzyć czas przeszły Imperfekt.

9. Proszę połączyć zdania.

10. Proszę napisać w stronie biernej. (Passiv)

11. Proszę odpowiedzieć na pytanie.

12. Proszę utworzyć mowę zależną. (indirekte Rede)

13. Proszę wpisać odpowiedni przyimek po danym czasowniku (rekcja)