Audyt językowy z certyfikatem | Szkoła Języków Obcych LEKTOR - Kurs angielskiego Wrocław

Audyt językowy z certyfikatem

Wiele osób potrzebuje potwierdzenia aktualnego poziomu zaawansowania języka. Jednym z rozwiązań jest zdanie międzynarodowych egzaminów i otrzymanie certyfikatu.

Jest to jak najbardziej możliwe po ukończeniu kursów języka ogólnego, czy kursu egzaminacyjnego. Wymaga to sporo czasu i środków.

Nasza szkoła przygotowała inną, dodatkową i tańszą alternatywę otrzymania poświadczenia aktualnego poziomu języka celem np.przedstawienia pracodawcy, czy w innych miejscach.

Zapraszamy do skorzystania z audytu językowego.

Audyt językowy:

-  potwierdza aktualny poziom zaawansowania języka
-  sprawdza znajomość gramatyki, słownictwo, język w mowie i piśmie
-  zawiera test leksykalno – gramatyczny, ocenę wypowiedzi ustnej i wypowiedzi  pisemnej
-  audyt prowadzony jest na platformie i może być wykonany w dowolnym miejscu i czasie
-  po zaliczeniu testu , wypowiedzi ustnej i pytań dodatkowych, pojawi się możliwość pobrania imiennego certyfikatu, potwierdzającego aktualny poziom zaawansowania języka
-  koszt audytu z certyfikatem :150 zł