Egzaminy zdawane w Lektorze | Szkoła Języków Obcych LEKTOR - Kurs angielskiego Wrocław

Egzaminy zdawane w Lektorze

TELC

W LEKTORZE można zdawać  następujące międzynarodowe egzaminy, potwierdzające znajomość języka niemieckiego.

 

ZD (Zertifikat Deutsch)- poziom B1

 • został ustanowiony przez Institut Goethego, szwajcarską organizację EDK, austriacką OESD oraz  niemiecką WBT (egzaminy TELC)
 • ZD zdawać można w centrach egzaminacyjnych, posiadających licencję jednej z tych organizacji (np. w LEKTORZE)
 • jest to najbardziej znany certyfikat z niemieckiego
 • uznawany jest na całym świecie, jako dowód solidnej znajomości języka na poziomie komunikacyjnym (B1)
 • składa się z części pisemnej i ustnej
   

ZD+ (Zertifikat Deutsch Plus) - poziom B2

 • wymaga wyższych kompetencji językowych niż ZD, poziom  podobny do brytyjskiego FCE
 • jest odpowiednikiem egzaminu Goethe-Zertifikat B2
 • składa  się z części pisemnej i ustnej
   

UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW TELC 

 • są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, jako dowód solidnej znajomości języka
 • należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Rady Europy: Common European Framework of Reference
 • są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach
 • zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów są oficjalnie uznawane przez administrację RP jako potwierdzenie znajomości języka w Służbach Cywilnych

 

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Certyfikat  potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu.

Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. 

W LEKTORZE można wziąć udział w kursie przygotowawczym do powyższych egzaminów oraz wykupić i zdać na miejscu egzamin.

PTE Pearson Tests of English

W LEKTORZE można zdawać  międzynarodowe egzaminy, potwierdzające znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach.

 

EGZAMINY PEARSON TESTS OF ENGLISH GENERAL

 • umożliwiają uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe na poziomach od A1 do C2
 • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie
 • składają się z dwóch części: pierwsza część to rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania, druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. 

 

UZNAWALNOŚĆ PEARSON TESTS OF ENGLISH GENERAL

 • honorowane są przez uniwersytety w Polsce i za granicą
 • uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego
 • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218,poz. 1695)
 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości  języka obcego– rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U.204, poz. 1200)

 

Egzaminy PTE General różnią się od innych egzaminów tym, iż:

 • brak części gramatycznej, znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
 • skoncentrowane są bardziej na sytuacjach autentycznych z życia codziennego, niż na strukturach gramatycznych
 • przygotowanie się do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w konkretnym kursie języka angielskiego, ponieważ zadania w arkuszu egzaminacyjnym można znaleźć w różnych, szeroko  dostępnych na rynku podręcznikach
 • ocenianie testów jest przeprowadzane poprzez internetowy system oceniania e-Pen Edexcel Online -co upraszcza procedury administracyjne i pozwala na szybkie sprawdzenie wyników poszczególnych kandydatów
 • kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel Pearson Company
 • Wszystkie kursy w  LEKTORZE  przygotowują do powyższych egzaminów, można na miejscu wykupić i zdać egzamin międzynarodowy.

ETS Educational Testing Service

W LEKTORZE można zdawać  międzynarodowe egzaminy  potwierdzające znajomość języków obcych w biznesie.

TOEIC - ANGIELSKI  W BIZNESIE

 • egzamin testuje biegłość posługiwania się językiem angielskim w biznesie:  w biurze, podczas spotkań, negocjacji, czy podróży służbowych.
 • szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika
 • do egzaminu TOEIC można przygotować się na kursie z elementami Business English , np. w LEKTORZE.
 • na wyniki czeka się tylko od 2 do 10 dni
 • służy jako audyt językowy w firmach (standard w 5000 firmach)
 • jego wynik powyżej 700 pkt uznawany jest w Służbie Cywilnej    
 • zwalnia z lektoratów
 • mierzy poziom i motywuje do dalszej nauki
 • ma format testu wyboru, trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części: listening i reading.
 • wynik podawany jest w skali punktowej 10-990 pkt.  Kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu, to egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał, tak więc egzaminu nie można nie zdać

TFI   FRANCUSKI W BIZNESIE

 • egzamin jest przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie, jest to odpowiednik egzaminu TOEIC
 • ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990, kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed egzaminem, to egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości otrzymanych punktów, cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny, egzaminu nie można nie zdać

WiDaF - NIEMIECKI  W  BIZNESIE

 • przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie,  w środowisku pracy,  odpowiednik egzaminu TOEIC w języku niemieckim
 • WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów
 • egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał, tak więc egzaminu nie można nie zdać

 

W LEKTORZE można wziąć udział w kursie języka w biznesie, przygotowawczym do powyższych egzaminów oraz wykupić i zdać na miejscu egzamin.