Kurs indywidualny

Pozwalają na dostosowanie programu kursu do indywidualnych potrzeb klienta.
Istnieje możliwość ustalenia pasującego słuchaczowi terminu oraz częstotliwości zajęć. Zajęcia odbywają się w specjalnych kameralnych salach przystosowanych do zajęć indywidualnych.
Kursy te przeznaczone są głównie dla jednej osoby.
Istnieje także możliwość udziału 2-3 osób

 

Korzyści w ramach kursu: 
 • Szybkie i sprawne rozpoczęcia nauki w określonym terminie
 • Weryfikacja aktualnego poziomu językowego kursanta na podstawie testu leksykalno-gramatycznego (tradycyjnego lub on-line)
 • Przeprowadzenie analizy potrzeb językowych słuchacza
 • Opieka metodyczna naszej szkoły nad kursem i postępami słuchacza
Dodatkowo gratis: 
 • Przygotowanie bogatych materiałów dodatkowych dla słuchaczy i pomocy audiowizualnych
 • Wygodny dostęp on-line poprzez Sekretariat Internetowy LEKTORA do ocen, wyników testów, frekwencji kursanta
 • Autorski system do nauki słówek LEKTOR Vocabulary Training, który umożliwi naukę ok. 800 słów rocznie
 • Dostęp do interaktywnych materiałów językowych w ramach e-learning
Terminy i opłaty: 

Opłata za 1 lekcję 45 min.

 •     polski lektor  - 65 zł
 •     native - speaker -  75 zł
Zniżki: 

Przy płatności jednorazowej z góry za:

 • 10 lekcji  -2%
 • 20 lekcji - 5%
 • 30 lekcji -  7%
Poziomy: 
Klasyfikacja europejska Poziom
A1 podstawowy/elementarny
A2 niższy średniozaawansowany
B1 średniozaawansowany
B2 wyższy średniozaawansowany
C1 zaawansowany
C2 profesjonalny

 

Kwalifikacja następuje na podstawie testu i rozmowy.

 

System inny język: 

Karta Dużej Rodziny: 

LEKTOR honoruje Kartę dużej rodziny
i oferuje rabat na kursy językowe.