Kursy językowe Wrocław-jak uczymy

Jak uczymy

Wszystkie kursy grupowe i indywidualne realizowane są w pokojach wirtualnych na żywo z lektorami lub w szkole we Wrocławiu.

Zajęcia online w Szkole Języków Obcych LEKTOR prowadzone są:

 •     na własnej platformie do zajęć online
 •     z dostępem do kamery , dla każdego uczestnika
 •     z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnych, filmów i nagrań
 •     dodatkowo dostęp do materiałów poza godzinami kursu na  platformie e-learningowej

 

Zobacz lekcję pokazową


Metoda

 • Zarówno na kursach w szkole, jak i online, stosujemy metodę komunikacyjną, czyli główny nacisk kładziemy na mówienie, nie pomijając przy tym gramatyki.
 • Uczymy radzenia sobie w życiowych sytuacjach, gdzie potrzebny jest język np.  za granicą czy w pracy.
 • Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne materiały stymulujące mówienie: gry językowe, rekwizyty, obrazki, multimedia, wszystko, co imituje realne sytuacje.

 

Sprzęt i technologie

Podczas nauki stawiamy na urozmaicenie, tak aby słuchacz był zmotywowany i osiągał szybkie efekty. Dlatego podczas zajęć w szkole używamy jest sprzęt multimedialny, a podczas zajęć online nowatorska platforma e-learning. .

Są to:

 • TV ioraz laptopy do dyspozycji w każdej sali w LEKTORZE
 •  oprogramowanie do tablic interaktywnych umożliwia oddziaływanie na wszystkie zmysły i uatrakcyjnienie zajęć
 • profesjonalna autorska platforma e-learning oraz własne pokoje wirtualne

Materiały

Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu. Znajdują się na platformie w postaci multimediów i ćwiczeń interaktywnych. Można je również pobrać i wydrukować.

E-learning

Słuchacze oprócz zajęć na kursie , mogą także korzystać poza zajęciami z wszystkich treści kursu (słownictwo, ćwiczenia interaktywne, mp3, obrazki, testy itp)

Świadectwa

 • Po zakończeniu każdego kursu kursanci piszą online testy sprawdzające, po zaliczeniu których mogą pobrać zaświdczenie odnośnie aktualnego poziomu.
 • W połowie roku szkolnego szkoła wydaje pisemną opinię na temat postępów każdego słuchacza, która opisuje umiejętności danego kursanta w zakresie leksyki i gramatyki.
 • Na końcu każdego roku szkolnego wszyscy uczestnicy kursów otrzymują certyfikat LEKTORA, potwierdzający aktualny poziom zaawansowania języka.
 • Po kursach w LEKTORZE można także zdawać międzynarodowe egzaminy i otrzymać certyfikaty, uznawane na całym świecie.

Lektorzy

 • Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych anglistów, germanistów, romanistów, iberystów, italianistów, rusycystów.
 • Na wyższych poziomach, egzaminacyjnych, zajęcia prowadzone są w systemie tandem-teaching, na przemian uczy  native speaker i lektor polski.
 • Zagraniczni lektorzy pracujący w LEKTORZE pochodzą z Anglii, USA, Australii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Rosji. Są przygotowani merytorycznie i metodycznie do prowadzenia kursów językowych.Wszyscy lektorzy są regularnie hospitowani i szkoleni przez metodyka szkoły.
 • W związku z tym, że szkoła posiada Akredytację Kuratorium Oświaty,  wszyscy lektorzy poddawani są szczegółowej weryfikacji i muszą posiadać wysokie kwalifikacje.

Zobacz sylwetki naszych lektorów