Kursy językowe Wrocław-jak uczymy

Jak uczymy

Obecnie wszystkie kursy grupowe i indywidualne realizowane są w pokojach wirtualnych na żywo z lektorami

Zajęcia online w Szkole Języków Obcych LEKTOR prowadzone są:

 •     na własnej platformie do zajęć online
 •     z dostępem do kamery , dla każdego uczestnika
 •     z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnych, filmów i nagrań
 •     dodatkowo dostęp do materiałów poza godzinami kursu na  platformie e-learningowej

 

Zobacz lekcję pokazową


Metoda

 • Stosujemy metodę komunikacyjną, czyli główny nacisk kładziemy na mówienie, nie pomijając przy tym gramatyki.
 • Uczymy radzenia sobie w życiowych sytuacjach, gdzie potrzebny jest język np.  za granicą czy w pracy.
 • Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne materiały stymulujące mówienie: gry językowe, rekwizyty, obrazki, pomoce audiowizualne, wszystko, co imituje realne sytuacje.

 

Sprzęt

Podczas nauki stawiamy na urozmaicenie, tak aby słuchacz był zmotywowany i osiągał szybkie efekty. Dlatego podczas zajęć używamy także sprzęt do wspomagania nauki języków.

Są to:

 • TV ioraz laptopy do dyspozycji w każdej sali w LEKTORZE
 •  oprogramowanie do tablic interaktywnych umożliwia oddziaływanie na wszystkie zmysły i uatrakcyjnienie zajęć

E-learning

Słuchacze oprócz zajęć na kursie , mogą także korzystać poza zajęciami z autorskiej platformy LEKTORA - e-lektor.com

Świadectwa

 • Po zakończeniu każdego kursu kursanci piszą testy sprawdzające.
 • W połowie roku szkolnego szkoła wydaje pisemną opinię na temat postępów każdego słuchacza, która opisuje umiejętności danego kursanta w zakresie leksyki i gramatyki.
 • Na końcu każdego roku szkolnego wszyscy uczestnicy kursów otrzymują certyfikat LEKTORA, potwierdzający aktualny poziom zaawansowania języka.
 • Wszyscy kursanci LEKTORA mają także możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu ELCL QA z zaznaczonym poziomem od A1 do C2, zgodnym z europejską klasyfikacją językową.
 • Po kursach w LEKTORZE można także zdawać międzynarodowe egzaminy i otrzymać certyfikaty, uznawane na całym świecie.

 

Lektorzy

 • Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych anglistów, germanistów, romanistów, iberystów, italianistów, rusycystów.
 • Na wyższych poziomach, egzaminacyjnych, zajęcia prowadzone są w systemie tandem-teaching, na przemian uczy  native speaker i lektor polski.
 • Zagraniczni lektorzy pracujący w LEKTORZE pochodzą z Anglii, USA, Australii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Rosji. Są przygotowani merytorycznie i metodycznie do prowadzenia kursów językowych.Wszyscy lektorzy są regularnie hospitowani i szkoleni przez metodyka szkoły.
 • W związku z tym, że szkoła posiada Akredytację Kuratorium Oświaty,  wszyscy lektorzy poddawani są szczegółowej weryfikacji i muszą posiadać wysokie kwalifikacje.

Zobacz sylwetki naszych lektorów

 

Podręczniki

 • Słuchacze korzystają podczas kursów z podręczników renomowanych wydawnictw: Pearson Longman, Cambridge, Klett, Hueber, Langenscheidt i innych.
 • Najwięcej pomocy dydaktycznych pochodzi z wydawnictwa PEARSON LONGMAN, pod którego patronatem znajduje się szkoła.
 • Podręczniki kursowe można nabyć w szkole z 10 % rabatem. W LEKTORZE obowiązuje spójny program nauczania.
 • Wszystkie równoległe grupy korzystają z tego samego podręcznika, mają także te same materiały dodatkowe, co powoduje, że w przypadku zmiany terminu grupy lub chwilowej przerwy w nauce, można w każdej chwili kontynuować zajęcia w przerwanym miejscu.

Zobacz galerię podręczników