Obozy językowe za granicą - CES
  • oferta kursów zagranicznych

Centre of English Studies

kursy językowe za granicą

Zajęcia dla młodzieży odbywają się w dwóch ośrodkach - Mercy College i Mount Temple. Oba ośrodki to działające całorocznie szkoły, dysponujące nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, salami gimnastycznymi, boiskami sportowymi, otoczone zielonymi terenami.