Karol | Szkoła Języków Obcych LEKTOR - Kurs angielskiego Wrocław

Karol

native-speaker języka angielskiego
od 2007 w Lektorze

O sobie samym: 

I came to Poland 12 years ago. Initially it was supposed to be only for six months. I started to teach English and my stay in Poland started to extend. After a while Wrocław became my second home. What I like most about my job is that I have opportunity to meet a lot of interesting people. You can say that I teach them English and they throughout their stories teach me the things I would have never learnt If I were doing some other job .

Przyjechałem do Polski 12 lat temu. Początkowo miało to być tylko na 6 miesięcy. W międzyczasie zacząłem uczyć angielskiego i ten okres się zaczął wydłużać. Po pewnym czasie Wrocław został moim drugim domem. To co najbardziej lubię w swojej pracy to kontakt z różnymi ciekawymi ludźmi. Można powiedzieć, że ja ich uczę angielskiego - a oni przez swoje opowieści rzeczy których bym nie poznał wykonując jakikolwiek inny zawód.