Marta | Szkoła Języków Obcych LEKTOR - Kurs angielskiego Wrocław

Marta

O sobie samym: 

Many of my students claim that Polish is one of the most difficult languages that they have ever learnt. This is why I am so happy that they do not run in fear after a lesson about singular of genitive, especially that they know that six more cases await, both in singular and plural. When they finally go through this grammar jungle some of the students buy themselves t-shirts saying: „I speak Polish what's your superpower?”
I have been teaching Polish as a foreign language for four years now. This was an opportunity to learn life-styles, traditions and customs of many different cultures. That really helps me in my work and gives a valuable experience, especially because i love travelling and reading reportages. I also love board games which are my hobby. Very often they become an element of my lessons as I think that teaching by fun is easier and more approachable, and stays in our minds for longer. 
 
Wielu moich uczniów twierdzi, że polski to jeden z najtrudniejszych języków, jakich przyszło im się uczyć. Dlatego bardzo się cieszę, kiedy po poznaniu dopełniacza liczby pojedynczej nie wybiegają z zajęć z krzykiem, choć dobrze wiedzą, że przed nimi kolejne sześć przypadków, również w liczbie mnogiej. Kiedy przebrną już przez meandry naszej gramatyki, niektórzy z nich sprawiają sobie koszulki z napisem „I speak Polish what's your superpower?”
Języka polskiego jako obcego uczę od czterech lat. Dzięki temu miałam okazję poznać zwyczaje, styl życia oraz tradycje ludzi z wielu kręgów kulturowych. To pomaga mi w pracy oraz jest cennym doświadczeniem, bo lubię podróżować i czytać reportaże. Moje hobby to także gry planszowe. Często stają się one ważnym elementem moich zajęć, ponieważ wychodzę z założenia, że nauka poprzez zabawę przychodzi łatwiej i zostaje w naszych głowach na dłużej.