Tłumaczenia własne czy wykonane przez tłumacza w biurze tłumaczeń
  • tłumaczenia Wrocław

Tłumaczenia zlecać biuru tłumaczeń czy tłumaczyć samemu- co lepiej

Tłumaczenia własne czy wykonane przez tłumacza

Żeby zostać tłumaczem nie wystarczy zwykła znajomość języka. Przekład z jednego na drugi system językowy jest złożonym procesem, który oprócz takich umiejętności jak doskonała znajomość słownictwa i gramatyki, wymaga szerokiej wiedzy na dany temat, a często także pogłębionego researchu. Stąd pojawia się pytanie czy podejmować się samemu tłumaczenia czy lepiej zlecić je profesjonaliście.

Niedoświadczona osoba mogłaby chcieć zbyt dosłownie przetłumaczyć pewne fragmenty lub nie pomyślałaby, że w języku docelowym jakieś zjawisko nie istnieje. Niekiedy trzeba bardziej opisowo przedstawić dany problem, albo właśnie okazuje się, że tłumacząc możemy zastąpić całą myśl jednym słowem. Jeśli tekst ma być zrozumiały dla odbiorcy z innego kraju, musimy zdawać sobie sprawę z odmiennych realiów, by przystosować tekst do tego, co drugiej stronie jest znane. W przeciwnym razie nie osiągniemy celu, bo tłumaczenie i tak nie będzie zrozumiała dla drugiej osoby.

Innym problemem są tłumaczenia specjalistyczne, dotyczące różnych dyscyplin, jak choćby medycyny, techniki, informatyki czy zagadnień prawnych.

Wymagają one wyjątkowej wiedzy, znajomości leksyki i samych problemów. W biurach tłumaczeń pracują eksperci z różnych dziedzin, którzy przyswoili już wiele informacji i wiedzą teoretyczną niemal dorównują osobom, które zajmują się tymi kwestiami zawodowo.

Tłumaczenia przysięgłe domeną wyłącznie wykwalifikowanego tłumacza

Niektóre teksty wymagają tłumaczenia przysięgłego. Dotyczy to wszelkich aktów, dokumentów urzędowych, bankowych, oficjalnych umów, zaświadczeń medycznych, dyplomów, świadectw czy certyfikatów. Ich tłumaczenia wymagają także dodatkowych adnotacji. Wówczas tłumacz musi mieć odpowiednie kwalifikacje; nie każdy będzie mógł takie teksty przełożyć na drugi język. W przeciwnym razie będą one po prostu nieważne.

Dodatkowo profesjonalni tłumacze dysponują najlepszymi, najbardziej zaawansowanymi programami do tłumaczeń. Posiadają też liczne materiały, pomoce, odbyli liczne kursy. Są przygotowani do swojego zawodu i zdają sobie sprawę ze swojej roli.

Chcąc mieć pewność, że tekst został przetłumaczony rzetelnie, powinniśmy udać się do biura tłumaczeń, w którym zajmą się nim doświadczeni tłumacze, znawcy konkretnej dziedziny. Otrzymamy wtedy gwarancję, że jakość nie odbiega od  standartów w tłumaczeniach, że jest to gotowa, poprawna wersja, która zostanie zrozumiana przez odbiorcę mimo różnych realiów.