Kursy językowe za granicą - karat zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa - kurs zagraniczny

Aby zarezerwować  zagraniczny kurs językowy Klient powinien:
Wypełnić poniższą Kartę Zgłoszeniową oraz wpłacić opłatę rezerwacyjną (depozyt)  w wysokości 1200 zł, która stanowi część opłaty całościowej za kurs, oraz opłatę za przelot/przejazd (jeśli taki ma być wykupiony). Szczegóły rezerwacji na:  Jak zapisać się i wyjechać na kurs językowy za granicę – krok po kroku

DANE UCZESTNIKA

DANE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA (jeśli Uczestnik nie jest pełnoletni)

DANE DOTYCZĄCE KURSU

 
Warunki uczestnictwa na kursie - kliknij i rozwiń