Obozy językowe, kolonie językowe - zezwolenia

Zezwolenia

 

LEKTOR Travel  sp.z o.o. posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych.

 

LEKTOR jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz posiada Akredytację Kuratorium w zakresie nauczania języków obcych.
 

LEKTOR posiada także wszystkie aktualne zezwolenia na prowadzenie poszczególnych placówek na podstawie stosownego zgłoszenia do Kuratorium.

Zgodnie z przepisami LEKTOR występuje o wydanie takiego zezwolenia na 30 dni przed uruchomieniem pierwszego turnusu.

 

 

Kontakt

LEKTOR Travel  sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 27

50-077 Wrocław

tel. 71 3725292

info@lektor-travel.pl

www.lektor-travel.pl

Opłaty za obozy i kolonie prosimy wnosić na;

Nr konta: 33 1600 1462 1844 5031 3000 0001

 

Zadaj pytanie (Contact us)