jak zlecić tłumaczenie | Tłumacze we Wrocławiu
 • tłumaczenia Wrocław

Jak zlecić tłumaczenie - krok po kroku

 

 

JAK ZLECIĆ TŁUMACZENIE KROK PO KROKU – klient instytucjonalny:

 • Klient przekazuje do wyceny LEKTOROWI  tekst/dokument do przetłumaczenia za pośrednictwem formularza online Wycena tłumaczenia
 • Pracownik LEKTORA wycenia wartość zlecenia i przekazuje Klientowi formularz Zlecenie tłumaczenia, gdzie określa się parametry tłumaczenia (tłumaczenie standardowe lub przysięgłe, język na jaki ma zostać wykonany przekład, przewidywana liczba stron dokumentu w wersji przetłumaczonej, termin wykonania zlecenia, tryb wykonania zlecenia - zwykły, ekspresowy, superekspresowy, ewentualna dopłata za język specjalistyczny, uwagi Klienta).
 • Po zaakceptowaniu warunków tłumaczenia Klient przesyła faxem lub  mailem w formie scanu do LEKTORA podpisany formularz wraz z dokumentem do przetłumaczenia
 • Klient opłaca zaliczkę w wysokości uzgodnionej z pracownikiem LEKTORA.
 • Po otrzymaniu formularza zlecenia tłumaczenia i zaliczki od Klienta LEKTOR przystępuje do realizacji tłumaczenia wg warunków określonych w formularzu.
 • Po wykonaniu tłumaczenia LEKTOR rozlicza koszt tłumaczenia na podstawie faktycznej liczby przetłumaczonych stron.
 • Gotowe tłumaczenie jest przekazywane Klientowi po dokonaniu ostatecznej opłaty za tłumaczenie. W przypadku stałej umowy współpracy z firmą, opłata za tłumaczenie następuje na podstawie wystawionej faktury po otrzymaniu tłumaczenia przez Klienta.

 

JAK ZLECIĆ TŁUMACZENIE KROK PO KROKU – klient indywidualny:

 • Klient przekazuje do wyceny LEKTOROWI  tekst/dokument do przetłumaczenia osobiście lub za pośrednictwem formularza online Wycena tłumaczenia
 • Pracownik LEKTORA wycenia wartość zlecenia i przekazuje Klientowi formularz Zlecenie tłumaczenia, gdzie określa się parametry tłumaczenia (tłumaczenie standardowe lub przysięgłe, język na jaki ma zostać wykonany przekład, przewidywana liczba stron dokumentu w wersji przetłumaczonej, termin wykonania zlecenia, tryb wykonania zlecenia - zwykły, ekspresowy, superekspresowy, ewentualna dopłata za język specjalistyczny, uwagi Klienta).
 • Po zaakceptowaniu warunków tłumaczenia Klient przekazuje osobiście, przesyła faxem lub  mailem w formie scanu do LEKTORA podpisany formularz wraz z dokumentem do przetłumaczenia.
 • Klient opłaca zaliczkę w wysokości uzgodnionej z pracownikiem LEKTORA.
 • Po otrzymaniu formularza zlecenia i zaliczki od Klienta LEKTOR przystępuje do realizacji tłumaczenia wg warunków określonych w formularzu.
 • Po wykonaniu tłumaczenia LEKTOR rozlicza koszt tłumaczenia na podstawie faktycznej liczby przetłumaczonych stron.
 • Gotowe tłumaczenie jest przekazywane Klientowi po dokonaniu opłaty za tłumaczenie.

 

Zobacz regulamin wykonywania tłumaczeń