Zewnętrzny audyt językowy | Szkoła Języków Obcych LEKTOR - Kurs angielskiego Wrocław
 • szkolenia językowe dla firm

Zewnętrzny audyt językowy

Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić poziom językowy swoich pracowników, to proponujemy obiektywne, zewnętrzne narzędzie do sprawdzenia efektywności prowadzonych do tej pory szkoleń. Narzędziem tym jest audyt językowy.

Korzyści z audytu: 
 • mogą Państwo skontrolować, czy środki wydawane na szkolenia są efektywnie wykorzystane i czy nastąpił przyrost wiedzy językowej pracowników
 • wprowadzenie audytu językowego będzie czynnikiem psychologicznym, jaki podziała na pracowników, którzy do tej pory bez poczucia konsekwencji uczestniczyli w szkoleniach
Warianty: 

Audyt językowy LEKTORA (2 etapy)

1. Część pisemna - test leksykalno-gramatyczny

 • czas trwania 1 godz.
 • jest przekrojowym sprawdzeniem praktycznej znajomości gramatyki i zasobu słownictwa
 • zawiera również krótkie formy pisemne
 • pozwala ocenić poziom znajomości języka i wykorzystania go w pracy w firmie

2. Część ustna dla każdego uczestnika – rozmowa. Oceniane jest

 • użycie struktur gramatycznych
 • poprawność wymowy
 • zasób słownictwa i sposób jego użycia
 • komunikatywność wypowiedzi
 • biegłość wypowiedzi
 • umiejętność zachowania się w określonych sytuacjach

3. Raport podsumowujący poziom każdego kursanta

 

Międzynarodowy audyt - TOEIC (ANGIELSKI), WiDAF (NIEMIECKI), TFI (FRANCUSKI)

LEKTOR jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie.

Możemy zorganizować na terenie Państwa firmy lub w naszym centrum językowym międzynarodowe egzaminy TOEIC, WiDaF, TFI, które sprawdzają znajomość języka w środowisku biznesowym. Egzaminy te uznawane są przez ponad 8000 firm i korporacji na świecie.

Korzyści:

 •     międzynarodowa uznawalność egzaminu językowego
 •     szybkie informacje o wynikach (po paru dniach)
 •     poziom zaawansowania zdającego określany wg liczby uzyskanych punktów (nie ma kryterium zdania lub nie)

Audyt/ egzamin trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

 •     rozumienie ze słuchu
 •     rozumienie tekstu